Persondatapolitik 2018-06-26T12:05:35+00:00

Persondatapolitik for F-konsulent

Generelt

Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes F-konsulent v/Flemming Andersen, Klokkelyngen 14, 7470 Karup J, CVR nr. 37652083 indsamler og behandler personlige oplysninger.

F-konsulent er dataansvarlig og databehandler. Skulle vi samarbejde med eksterne databehandere sker dette kun efter der er underskrevet databehandler- og fortrolighedsaftaler. Du kan henvende dig til Dataansvarlig Flemming Andersen vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger på fan@f-konsulent.dk eller tlf. 28905609.

Registrering af oplysninger

F-konsulent behandler og gemmer alle oplysninger, dokumenter og e-mails i al kontakt med eksisterende og potentielle kunder elektronisk. F-konsulent registrerer følgende oplysninger om en kunde eller potentiel kunde:

 • Virksomhedsnavn
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Postnr. og by
 • Faktura e-mail
 • Kontaktpersons navn, e-mail og telefonnummer
 • Hvilke behov virksomheden har

Oplysningerne gemmes i et lukket Outlook og Onedrive-miljø samt et faktureringssystem, hvortil kun F-konsulents medarbejdere har adgang. Oplysningerne er nødvendige for, at F-konsulent kan hjælpe virksomheden med de aftalte ydelser samt fakturere for disse. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Ønsker du at se, hvilke data F-konsulent har registeret om virksomheden eller dig, bedes du henvende dig til F-konsulent på fan@f-konsulent.dk.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, f.eks. ved at sende disse oplysninger i en mail.

Udfyldelse af formularer på hjemmesiden

Ved udfyldelse af formularer på www.f-konsulent.dk er man bekendt med at de opgivne oplysninger registreres i vores system og videresendes via e-mail til en F-konsulent medarbejder. Oplysningerne indsamles og videregives sådan at F-konsulent kan behandle henvendelsen.

Der oplyses om persondatapolitik på hjemmesiden og ved udfyldelse af formularer. Persondatapolitikken betragtes som accepteret når der er givet samtykke ved udfyldelse af formularer.

Brug af udtalelser og billeder

I forbindelse med markedsføring af F-konsulent kan vi bede om udtalelser og billeder af kunderne.  Disse billeder og udtalelser bruges på:

 • www.f-konsulent.dk
 • Sociale medier tilknyttet F-konsulent
 • Powerpoint-præsentationer
 • Tryksager produceret af F-konsulent

Ingen udtalelser eller billeder bliver brugt uden forudgående skriftligt samtykke fra personen.

Ønskes et billede eller udtalelse efterfølgende fjernet, bedes man kontakte F-konsulent på pma@f-konsulent.dk.

Sletning af personlige oplysninger

Betalings- og faktureringsoplysninger opbevares i et lukket faktureringssystem i henhold til gældende lovgivning i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Alle øvrige person-oplysninger slettes efter 2 år, hvis der ikke har været kontakt mellem F-konsulent og virksomheden i mellemtiden.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger hos F-konsulent slettet. I det omfang en fortsat behandling af oplysningerne er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retslige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er
F-konsulent ikke forpligtet til at slette disse personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. F-konsulent forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.

Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
Ønsker du at gøre indsigelse mod behandlingen, skal du henvende dig til F-konsulents Dataansvarlige Flemming Andersen på fan@f-konsulent.dk eller tlf. 28905609. F-konsulent vil efter henvendelsen undersøge om betingelserne for din indsigelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.